Telpol II
Telpol II Twoje konto
login
hasło
Koszyk Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Szukaj
Automatyka bramowaAGDAkcesoria samochodoweAkcesoria komputeroweAkcesoria medyczneAkcesoria telefoniczneAkcesoria TV - SATAkcesoria GSMAkumulatory ┼╝eloweAnteny TV - SATArt. elektryczneChemiaKable w rolkachKable po┼é─ůczeniowe (Przy┼é─ůcza)MiernikiMikrofonyMonitoringNarz─Ödzia-zaciskarkiRadia samochodoweRejestrator samochodowyS┼éuchawkiTelefony bezprzewodoweTelefony przewodoweUPS-yZasilacz
REGULAMIN kategoria

                                                                    WIADOMO┼ÜCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym mo┼╝e nast─ůpi─ç na dwa sposoby:

Kupuj─ůcy ma prawo przed z┼éo┼╝eniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedaj─ůcym, w tym równie┼╝ zmieniaj─ůcych zapisy poni┼╝szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by─ç prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedaj─ůcego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupuj─ůcego z mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni┼╝szy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEPU

§1

Obja┼Ťnienia

 • Adres - imi─Ö i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowo┼Ť─ç.

 • Adres przedsi─Öbiorcy:

TELPOL II

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz

 

 • Cennik dostaw – znajduj─ůce si─Ö pod adresem www.telpol2.com.pl zestawienie dost─Öpnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 • Dane kontaktowe:

TELPOL II

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz
e-mail: hurtownia@telpol2.com.pl
telefon:
52 345 27 31

 • Dostawa rodzaj us┼éugi przewozowej wraz z okre┼Ťleniem przewo┼║nika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajduj─ůcym pod adresem www.telpol2.com.pl

 • Dowód zakupu faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw─ů o podatku od towarów i us┼éug z dnia 11 marca 2004 roku z pó┼║niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawieraj─ůca informacje o pojedynczym produkcie.

 • Klient – pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej a posiadaj─ůca zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dokonuj─ůca u Sprzedaj─ůcego zakupu zwi─ůzanego bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z pó┼║niejszymi zmianami.

 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad post─Öpowania, a w szczególno┼Ťci norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z pó┼║niejszymi zmianami.

 • Konsument – pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dokonuj─ůca u Sprzedaj─ůcego zakupu niezwi─ůzanego bezpo┼Ťrednio z wykonywanej jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 • Koszyk – lista produktów sporz─ůdzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupuj─ůcego.

 • Kupuj─ůcy – Konsument oraz Klient.

 • Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupuj─ůcego.

 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupuj─ůcy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 • P┼éatno┼Ť─ç – metoda dokonania zap┼éaty za przedmiot umowy i dostaw─Ö wymieniona pod adresem www.telpol2.com.pl

 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 • Produkt minimalna i niepodzielna ilo┼Ť─ç rzeczy, która mo┼╝e by─ç przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie www.telpol2.com.pl jako jednostka miary przy okre┼Ťleniu jego ceny (cena/jednostka).

 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa b─Öd─ůce przedmiotem umowy.

 • Przedmiot ┼Ťwiadczenia – przedmiot umowy.

 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie b─Öd─ůce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost─Öpnionym przez Sprzedaj─ůcego w sklepie.

 • Rzecz rzecz ruchoma mog─ůca by─ç lub b─Öd─ůca przedmiotem umowy.

 • Sklep – serwis internetowy dost─Öpny pod adresem www.telpol2.com.pl, za po┼Ťrednictwem którego Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zamówienie.

 • Sprzedaj─ůcy:

TELPOL II

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz
NIP: 5541032652

 • System – zespó┼é wspó┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i oprogramowania, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc─ů w┼éa┼Ťciwego dla danego rodzaju sieci urz─ůdzenia ko┼äcowego, okre┼Ťlany Internetem.

 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsi─Öbiorcy lub na odleg┼éo┼Ť─ç w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzeda┼╝y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj─ůcych.

 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 • Wada fizyczna – niezgodno┼Ť─ç rzeczy sprzedanej z umow─ů, a w szczególno┼Ťci je┼Ťli rzecz:

 • nie ma ona w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, które rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia;

 • nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o których istnieniu Sprzedaj─ůcy zapewni┼é Konsumenta,

 • nie nadaje si─Ö do celu, o którym Konsument poinformowa┼é Sprzedaj─ůcego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj─ůcy nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia;

 • zosta┼éa Konsumentowi wydana w stanie niezupe┼énym,

 • w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Sprzedaj─ůcego lub osob─Ö trzeci─ů, za któr─ů Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Konsumenta, który post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj─ůcego,

 • nie ma ona w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o której zapewnia┼é producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odró┼╝niaj─ůcego przedstawia si─Ö jako producent, chyba ┼╝e Sprzedaj─ůcy zapewnie┼ä tych nie zna┼é ani, oceniaj─ůc rozs─ůdnie, nie móg┼é zna─ç albo nie mog┼éy one mie─ç wp┼éywu na decyzj─Ö Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre┼Ť─ç zosta┼éa sprostowana przed zawarciem umowy.

 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w┼éasno┼Ť─ç osoby trzeciej albo jest obci─ů┼╝ona prawem osoby trzeciej, a tak┼╝e je┼╝eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz─ůdzaniu rzecz─ů wynika z decyzji lub orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu.

 • Zamówienie – o┼Ťwiadczenie woli Kupuj─ůcego z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem sklepu okre┼Ťlaj─ůce jednoznacznie: rodzaj i ilo┼Ť─ç produktów, rodzaj dostawy, rodzaj p┼éatno┼Ťci, miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj─ůcego a zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia umowy pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym.

§2

Warunki ogólne

 • Umowa zawierana jest w j─Özyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 • Miejsce wydania rzeczy musi znajdowa─ç si─Ö na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Sprzedaj─ůcy jest zobowi─ůzany i zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi i dostarcza─ç rzeczy wolne od wad.

 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj─ůcego wyra┼╝one s─ů w polskiej walucie i s─ů cenami brutto (zawieraj─ů podatek VAT). Ceny produktów nie zawieraj─ů kosztu dostawy, który okre┼Ťlony jest w cenniku dostaw.

 • Sprzedaj─ůcy nie udziela Kupuj─ůcemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajduj─ůcych si─Ö w sklepie.

 • Potwierdzenie, udost─Öpnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie┼ä umowy w celu uzyskania dost─Öpu do tych informacji w przysz┼éo┼Ťci nast─Öpuje w postaci:

 • potwierdzenia zamówienia poprzez wys┼éanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst─ůpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst─ůpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst─ůpienia od umowy;

 • do┼é─ůczenia do zrealizowanego zamówienia, wys┼éanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odst─ůpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst─ůpienia od umowy.

 • Sprzedaj─ůcy nie pobiera ┼╝adnych op┼éat za komunikacj─Ö z nim z wykorzystaniem ┼Ťrodków porozumiewania na odleg┼éo┼Ť─ç, a Kupuj─ůcy poniesie jej koszty w wysoko┼Ťci wynikaj─ůcej z umowy jak─ů zawar┼é z osob─ů trzeci─ů ┼Ťwiadcz─ůc─ů na jego rzecz okre┼Ťlon─ů us┼éug─Ö umo┼╝liwiaj─ůc─ů porozumiewanie na odleg┼éo┼Ť─ç.

 • Sprzedaj─ůcy zapewnia Kupuj─ůcemu korzystaj─ůcemu z systemu poprawnos╠üc╠ü dzia┼éania sklepu w nast─Öpuj─ůcych przegl─ůdarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo┼Ťci poziomej powy┼╝ej 1024 px. U┼╝ywanie oprogramowania firm trzecich maja╠Ęcych wp┼éyw na funkcjonowanie i funkcjonalnos╠üc╠ü przegl─ůdarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo┼╝e miec╠ü wp┼éyw na poprawne wys╠üwietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe┼énej funkcjonalnos╠üci sklepu www.telpol2.com.pl, nale┼╝y je wszystkie wy┼é─ůczyc╠ü.

 • Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z opcji zapami─Ötania jego danych przez sklep w celu u┼éatwienia procesu sk┼éadania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupuj─ůcy powinien poda─ç login i has┼éo, niezb─Ödne do uzyskania dost─Öpu do swojego konta. Login i has┼éo s─ů ci─ůgiem znaków ustalanych przez Kupuj─ůcego, który ma obowi─ůzek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo┼éanym dost─Öpem osób trzecich. Kupuj─ůcy ma w ka┼╝dej chwili mo┼╝liwos╠üc╠ü wgl─ůdu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.telpol2.com.pl

 • Sprzedaj─ůcy stosuje si─Ö do kodeksu dobrych praktyk.

§3

Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamo╠üwienia mo┼╝na sk┼éadac╠ü 24 godziny na dob─Ö.

 • W celu z┼éo┼╝enia zamówienia Kupuj─ůcy powinien wykona─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce czynno┼Ťci, z których cz─Ö┼Ť─ç mo┼╝e by─ç wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu,

 • wybór rodzaju dostawy,

 • wybór rodzaju p┼éatno┼Ťci,

 • wybór miejsca wydania rzeczy,

 • z┼éo┼╝enie w sklepie zamówienia poprzez u┼╝ycie przycisku „Kupuj─Ö”.

 • Zawarcie umowy z Konsumentem nast─Öpuje z chwil─ů z┼éo┼╝enia zamo╠üwienia.

 • Realizacja zamo╠üwienia Konsumenta p┼éatnego za pobraniem nast─Öpuje niezw┼éocznie, a zamówienia p┼éatnego przelewem lub za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych po zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Konsumenta na koncie Sprzedaj─ůcego.

 • Zawarcie umowy z Klientem nast─Öpuje z chwil─ů przyj─Öcia zamo╠üwienia przez Sprzedaj─ůcego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od z┼éo┼╝enia zamówienia.

 • Realizacja zamo╠üwienia Klienta p┼éatnego za pobraniem nast─Öpuje niezw┼éocznie po zawarciu umowy, a zamówienia p┼éatnego przelewem lub za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Klienta na koncie Sprzedaj─ůcego.

 • Realizacja zamówienia Klienta mo┼╝e by─ç uzale┼╝niona od dokonania wp┼éaty ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci warto┼Ťci zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto┼Ťci zamówienia lub zgody Sprzedaj─ůcego na wys┼éanie zamówienia za pobraniem (p┼éatnego przy odbiorze).

 • Wys┼éanie przedmiotu umowy nast─Öpuje w terminie okre┼Ťlonym na karcie produktu, a dla zamówie┼ä z┼éo┼╝onych z wielu produktów w najd┼éu┼╝szym terminie z okre┼Ťlonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna si─Ö z chwil─ů realizacji zamówienia.

 • Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj─ůcego dokumentem sprzeda┼╝y wysy┼éany wybranym przez Kupuj─ůcego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj─ůcego w zamo╠üwieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do┼é─ůczonymi za┼é─ůcznikami, o których mowa w §2.

§4

Prawo do odst─ůpienia od umowy

 • Konsumentowi, przys┼éuguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów okre┼Ťlonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 • Termin odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem.

 • O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç na formularzu, którego wzór stanowi za┼é─ůcznik - formularz dost─Öpny pod adresem www.telpol2.com.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 • Sprzedaj─ůcy wy┼é─ůcza mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy w innej ni┼╝ pisemna forma.

 • Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny je┼╝eli zosta┼é podany w z┼éo┼╝onym o┼Ťwiadczeniu) otrzymanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.

 • W przypadku odst─ůpienia od umowy, umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.

 • Konsument ma obowi─ůzek zwróci─ç rzecz Sprzedaj─ůcemu niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w którym odst─ůpi┼é od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie rzeczy przed jego up┼éywem.

 • Konsument odsy┼éa rzeczy b─Öd─ůce przedmiotem umowy, od której odst─ůpi┼é na w┼éasny koszt i ryzyko.

 • Konsument nie ponosi kosztów dostarczania tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli nie wyrazi┼é zgody na spe┼énienie ┼Ťwiadczenia przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy lub nie zosta┼é poinformowany o utracie przys┼éuguj─ůcego mu prawa odst─ůpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi─Öbiorca nie dostarczy┼é potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 • Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy b─Öd─ůcej przedmiotem umowy a b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy z┼éo┼╝onego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a je┼╝eli Konsument wybra┼é sposób dostawy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedaj─ůcego, Sprzedaj─ůcy nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 • Sprzedaj─ůcy dokonuje zwrotu zap┼éaty przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób p┼éatno┼Ťci, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.

 • Sprzedaj─ůcy mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem zap┼éaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi Sprzedaj─ůcy nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,

 • o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy,

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö.

§5

R─Ökojmia

 • Sprzedaj─ůcy na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego ca┼ékowicie wy┼é─ůcza odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Klientów z tytu┼éu wad fizycznych i prawnych (r─Ökojmia).

 • Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialnos╠üc╠ü wobec Konsumenta na zasadach okre┼Ťlonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (r─Ökojmia).

 • W przypadku umowy z Konsumentem je┼╝eli wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si─Ö, ┼╝e istnia┼éa ona w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na Konsumenta.

 • Konsument je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e:

 • z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny,

 • z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy,

chyba ┼╝e Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usunie. Je┼╝eli jednak rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj─ůcego albo Sprzedaj─ůcy nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, nie przys┼éuguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

 • Konsument, mo┼╝e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj─ůcego usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo zamiast wymiany rzeczy ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z umow─ů w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj─ůcego, przy czym przy ocenie nadmierno┼Ťci kosztów uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak┼╝e bierze si─Ö pod uwag─Ö niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 • Konsument nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, je┼╝eli wada jest nieistotna.

 • Konsument je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e równie┼╝:

 • ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad;

 • ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady.

 • Sprzedaj─ůcy jest obowi─ůzany wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.

 • Sprzedaj─ůcy mo┼╝e odmówi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdaniu Konsumenta, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z umow─ů rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo w porównaniu z drugim mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů wymaga┼éoby nadmiernych kosztów.

 • W przypadku, je┼╝eli rzecz wadliwa zosta┼éa zamontowana, Konsument mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedaj─ůcego demonta┼╝u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln─ů od wad lub usuni─Öciu wady, jednak zobowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç cz─Ö┼Ť─ç zwi─ůzanych z tym kosztów przewy┼╝szaj─ůcych cen─Ö rzeczy sprzedanej albo mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedaj─ůcego zap┼éaty cz─Ö┼Ťci kosztów demonta┼╝u i ponownego zamontowania, do wysoko┼Ťci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedaj─ůcego, Konsument jest upowa┼╝niony do dokonania tych czynno┼Ťci na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedaj─ůcego.

 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany na koszt Sprzedaj─ůcego dostarczy─ç rzecz wadliw─ů na adres reklamacyjny, a je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by┼éoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç rzecz Sprzedaj─ůcemu w miejscu, w którym rzecz si─Ö znajduje. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedaj─ůcego Konsument jest upowa┼╝niony do odes┼éania rzeczy na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedaj─ůcego.

 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaj─ůcy, za wyj─ůtkiem sytuacji opisanej w §4.

 • Sprzedaj─ůcy obowi─ůzany jest przyj─ů─ç od Konsumenta rzecz wadliw─ů w razie wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub odst─ůpienia od umowy.

 • Sprzedaj─ůcy w terminie czternastu dni ustosunkuje si─Ö do:

 • o┼Ťwiadczenia o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny,

 • o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy,

 • ┼╝─ůdania wymiany rzeczy na woln─ů od wad,

 • ┼╝─ůdania usuni─Öcia wady.

W przeciwnym wypadku uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e uzna┼é za uzasadnione o┼Ťwiadczenie lub ┼╝─ůdanie Konsumenta.

 • Sprzedaj─ůcy odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 • Roszczenie Konsumenta o usuni─Öcie wady lub wymian─Ö rzeczy sprzedanej na woln─ů od wad przedawnia si─Ö z up┼éywem roku, licz─ůc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed up┼éywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 • W przypadku, kiedy okre┼Ťlony przez Sprzedaj─ůcego lub producenta termin przydatno┼Ťci rzeczy do u┼╝ycia ko┼äczy si─Ö po up┼éywie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedaj─ůcy odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up┼éywem tego terminu.

 • W terminach okre┼Ťlonych w §4 Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je┼╝eli Konsument ┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, bieg terminu do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny rozpoczyna si─Ö z chwil─ů bezskutecznego up┼éywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

 • W razie dochodzenia przed s─ůdem albo s─ůdem polubownym jednego z uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi termin do wykonania innych uprawnie┼ä, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi z tego tytu┼éu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania. Odpowiednio stosuje si─Ö równie┼╝ do post─Öpowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s─ůd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako┼äczenia mediacj

KONTAKT Z HANDLOWCEM
nr telefonu +48 52 345 27 31
adres e-mail hurtownia@telpol2.com.pl
PROMOCJE
promocje Zasilacz impulsowy 12V/5000mA 2,1/5,5 promocje
31,00 zł brutto

promocje TUNER DVB-T2/C OPTICUM AX LION NS H.265 promocje
87,33 zł brutto

promocje Zaciskacz z┼é─ůcz kompresyjnych ZAC/MSR promocje
147,60 zł brutto

STATUS PRZESYŁKI
DHL
Hobby i rozrywka Bydgoszcz